Fotoğraf Yarışmalarında Seçiçi Kurul Üyelikleri

Son Yıllarda Katıldığı Önemli Fotoğraf Yarışmalarında Seçiçi Kurul Üyelikleri

9 Eylül 2006 5. Bölge Eczacı Odası – Konya “Ecz.Adil Karaağaç onuruna” Ulusal Fotoğraf Yarışması

2 Mart 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ankara “İnsan ve Sağlık” Konulu 30. Yıl Fotoğraf Yarışması

19 Mayıs 2010 Kemaliye Belediyesi, KEMAV, “Kemaliye Ulusal Fotosafari” FSK – Kemaliye Fotoğraf Yarışması

18 Eylül 2010 Safranbolu Belediyesi ve “Kültürel Miras ve Korumacılık” Kaymakamlığı – Safranbolu konulu Fotoğraf Yarışması

21 Ekim 2010 Kültür ve Turizm Bakanlığı 14. Devlet Fotoğraf Yarışması Güzel Sanatlar Genel Md.lüğü

23 Ekim 2010 Orhan Holding – Bursa 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

26 Kasım 2010 Nevşehir Belediyesi – Nevşehir 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

26 Mart 2011 Türkiye Barolar Birliği – Ankara TBB. Ulusal Fotoğraf Yarışması

7 Mayıs 2011 Amasya Belediyesi – Amasya 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

3 Aralık 2011 TC Çevre ve Orman Bak. – Ankara “3.Türkiye Yaban Hayatı”Fotoğraf Yarışması Doğa Kor. ve Milli Park. Gen.Md.lüğü

5 Mayıs 2012 Amasya Belediyesi – Amasya “3.Ulusal Cavit Öztürk” Fotoğraf Yarışması

30 Haziran 2012 TÜKÇEV-Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı – Ankara “Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari” Yarışması

8 Aralık 2012 TC Çevre ve Orman Bak. – Ankara “4.Türkiye Yaban Hayatı”Fotoğraf Doğa Kor. ve Milli Park. Gen.Md.lüğü Yarışması

27 Nisan 2013 Amasya Belediyesi – Amasya “4.Ulusal Cavit Öztürk” Fotoğraf Yarışması

9 Ekim 2013 TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara “3. Ulusal Aile Fotoğrafları” Fotoğraf Yarışması

24 Kasım 2013 Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Adana “FİAP 1. Uluslar arası Fotoğraf Yarışması”

26 Nisan 2014 Amasya Belediyesi – Amasya “5.Ulusal Cavit Öztürk” Fotoğraf Yarışması

15 Eylül 2014 Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) Ankara “Şehirlerarası Yollarımız”konulu Fotoğraf Yarışması

8 Kasım 2014 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara “Türkiye Neyin Evi” konulu Fotoğraf Yarışması

7 Temmuz 2015 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara “Çanakkale’nin 100’ü” konulu Fotoğraf Yarışması