Bilimsel Kitap Yayınları

ADNAN ATAÇ KİTAP YAYINLARI

Kitap yazarlığı

a) Adnan ATAÇ; Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Kuruluşu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 87, Ankara, 1996

b) Adnan ATAÇ; 20. Yüzyılda Şehit Olan Türk Sağlık Subayları, GATA Basımevi, Ankara, 1997

c) Adnan ATAÇ; Prof. Tbp. Tuğg. M. Haydar DİNÇER, Hayatım ve Gülhane’de Geçen Yıllarım, GATA Basımevi, Ankara, 2003

d) Semih Baskan, Osman Akata, İbrahim Ceylan, Yılmaz Kadıoğlu, Adnan ATAÇ; Türk Cerrahi Derneği Tarihçesi, Ankara 2010

e) Adnan ATAÇ; Dr. Besim Ömer Paşa’nın Hatıra Albümü, Dumat Ofset Basımevi, Ankara, 2011

f) Semih Baskan, Osman Akata, İbrahim Ceylan, Yılmaz Kadıoğlu, Adnan ATAÇ; Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri (1981-2012), Ankara 2013

g) Adnan ATAÇ, Muharrem UÇAR, Engin KURT; Türk Ordusunda Askeri Sağlık Hizmetleri, Arkadaş Basımevi, Ankara 2015

Basılan kitaplarda bölüm yazarlığı veya editörlük

a) Adnan ATAÇ, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Açılış Dersleri ve Atatürk İle İlgili Konferanslar (1994-1997), Neden Atatürk, s: 124-129, GATA Basımevi, Ankara 1998, (Bölüm Yazarlığı)

b) Adnan ATAÇ, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 100. Yılında1898-1998, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanları, 2001, Ankara (Bölüm Yazarlığı)

c) Adnan ATAÇ, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 100. Yılında 1898-1998, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Tarihçesi, 2001, Ankara (Bölüm Yazarlığı)

d) Adnan ATAÇ; Askeri Tıp Tarihi, Osmanlı Ansiklopedisi, 8. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları (Bölüm Yazarlığı)

e) Adnan ATAÇ, Muharrem UÇAR; Afet Etiği, Afet Tıbbı – 2, Eryılmaz-Dizer, Ankara 2005 (Bölüm Yazarlığı)

f) Adnan ATAÇ, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 100. Yılında 1898-1998, 2001, GATA Basımevi, Ankara (Editör)

g) Adnan ATAÇ, Gülcan TANBOĞA; Prof. Tbp. Tuğg. Hikmet Tanboğa (1938-1999), 2002, Ankara (Editör)

h) Adnan ATAÇ; Anılarda Aydan Güvenç, GATA Basımevi, Ankara 2007 (Editör)

i) Adnan ATAÇ, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 110. Yılında 1898-2008, 2010, GATA Basımevi, Ankara (Editör)