Kocabaşlar

Kocabaş - Coccothraustes coccothraustes - Hawfinch (Ankara 2010)

Kocabaş – Coccothraustes coccothraustes – Hawfinch (Ankara 2010)

Kocabaş - Coccothraustes coccothraustes - Hawfinch (Ankara 2014)

Kocabaş – Coccothraustes coccothraustes – Hawfinch (Ankara 2014)