Leylekler

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Ankara 2010)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Ankara 2010)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2012)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2010)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2010)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2010)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2010)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Sarıkamış 2010)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Sarıkamış 2010)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Nallıhan 2012) ve Gece balıkçılı

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Nallıhan 2012) ve Gece balıkçılı

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Gölbaşı 2012)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Gölbaşı 2012)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Gölbaşı 2011)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Gölbaşı 2011)

Leylek - Ciconia ciconia - White Stork (Gölbaşı 2010)

Leylek – Ciconia ciconia – White Stork (Gölbaşı 2010)