Siyahbaşlı sarı kuyruksallayanlar

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan - Motacilla flava feldegg - Black headed Wagtail (Gölbaşı 2011)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan – Motacilla flava feldegg – Black headed Wagtail (Gölbaşı 2011)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan - Motacilla flava feldegg - Black headed Wagtail (Gölbaşı 2012)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan – Motacilla flava feldegg – Black headed Wagtail (Gölbaşı 2012)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan - Motacilla flava feldegg - Black headed Wagtail (Gölbaşı 2013)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan – Motacilla flava feldegg – Black headed Wagtail (Gölbaşı 2013)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan - Motacilla flava feldegg - Black headed Wagtail (Gölbaşı 2014)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan – Motacilla flava feldegg – Black headed Wagtail (Gölbaşı 2014)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan - Motacilla flava feldegg - Black headed Wagtail (Gölbaşı 2015)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan – Motacilla flava feldegg – Black headed Wagtail (Gölbaşı 2015)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan - Motacilla flava feldegg - Black headed Wagtail (Gölbaşı 2015)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan – Motacilla flava feldegg – Black headed Wagtail (Gölbaşı 2015)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan - Motacilla flava feldegg - Black headed Wagtail (Gölbaşı 2015)

Siyahbaşlı sarı kuyruksallayan – Motacilla flava feldegg – Black headed Wagtail (Gölbaşı 2015)