Söyleşi, Sempozyum ve Panel Fotoğraf Gösterileri

Söyleşi, Sempozyum, Panel, Seminer, Kurs ve Benzeri Fotoğraf Gösterileri:

Yurt içinde ve dışında 250’den fazla karma sergiye ve gösterilere katıldım. Ancak bu kişisel aktivitelerin dışında benim için asıl önemli olan; fotoğraf sanatının felsefi alt yapısının yanı sıra, yeni teknikler ve uygulamalar üzerine düşünmek, ülkemizde fotoğrafın gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bilindiği gibi ışığı kaydetme teknolojisinin keşfinden bu yana fotoğraf, hem belgesel adı altında bilgi vermeyi amaçlayan bir çalışma, hem duyguların ve düşüncelerin anlatıldığı bir düzenleme olarak yaşamımızda yer aldı. Önemli olan bu teknolojinin hangi amaçla ve nasıl kullanılacağı değil midir?
1970’de başlayan fotoğraf serüvenimin özellikle son 25 yılında çevremde ilgilenen herkese fotoğraf sevgisini aşılamaya çalıştım. Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK), Gülhane Fotoğraf Kulübü (GÜFOK) ve çeşitli çalışma guruplarının kurulmasında ve çalışmalarında katkım oldu. FSK, GATA, Gazi Üniversitesi ve çeşitli Kurumlarda Fotoğraf kurslarında kurs proğramları düzenledim ve eğitmen olarak dersler verdim. Pek çok öğrencinin yetişmesinde katkılarım oldu.
Seminer, sempozyum, panel, söyleşi ve benzeri çeşitli aktivitelerde hep yol gösterici ve öğrenmek isteyen olarak en iyisini yapmaya çalıştım. Ülkemizde sanata ve fotoğrafa emek veren ustalarımızı tanımayı ve tanıtmayı onlara gösterilmesi gereken saygı olarak gördüm. Bu etkinliklerden seçebildiklerimin ve önemsediklerimin tarihini, yerini ve ne olduklarını şöyle listeleyebilirim:

3a 3b 3c 3d 3e 3f 3h