Böcekler

BÖCEKLER (INSECTA) SINIFI

A – Kanatsız böcekler (Ametabola) Altsınıfı:

01.Takım: Çatalkuyruklular (Diplura) 02. Takım: Duyargabacaklılar (Protura)
03. Takım: Kuyruklusıçrayanlar (Collembola) 04. Takım: Tüylükuyruklular (Thysanura) vb.

…….

B – Kanatlı böcekler (Metabola) Altsınıfı:

05. Takım: Birgün sinekleri (Ephemeroptera)
06. Takım: Yusufcuk, Kızböcekleri (Odonata) – Yusufcuklar (Anisoptera), Kızböcekleri (Zygoptera)

07. Takım: Taşsinekleri (Plecoptera) 08. Takım: Ayakla ağ örenler (Embioptera) 09. Takım: Notoptera
10. Takım: Çayır ve Çalıçekirgeleri (Saltotoria) 11. Takım: Cadıçekirgeleri (Phasmida, Cheleutoptera)

12. Takım: Kulağakaçanlar (Dermaptera) 13. Takım: Hamamböcekleri (Blattoptera) 14. Takım: Peygamberdeveleri (Mantodea) 15. Takım: Beyazkarıncalar (İsoptera, Termitler) 16. Takım: Toprakbitleri (Zoraptera) 17. Takım: Kabukbitleri (Psocoptera) 18. Takım: Hayvanbitleri (Phthiraptera)

19. Takım: Tısböcekleri, Tahtakuruları, Yarımkanatlılar (Heteroptera, Hemiptera)
20. Takım: Eşkanatlılar, Çatıkanatlılar (Homoptera) – Ağustosböcekleri, Beyazsinekler vb.

21. Takım: Saçakkanatlılar (Thysanoptera) 22. Takım: Kınkanatlılar (Coleoptera) – Uğurböcekleri, Yakıböcekleri, Gergedan böcekleri, Renkli kınkanatlılar, Tekeböcekleri, Geyikböcekleri, Mayısböcekleri, Gübreböcekleri, Hortumlu kınkanatlar vb.

23. Takım: Yelpazekanatlılar (Strepsiptera)
24. Takım: Zarkanatlılar (Hymenoptera) – Arılar, Testereli arılar, Bitki arıları, Karıncalar vb.

25. Takım: Büyükkanatlılar (Megaloptera) 26. Takım: Devesinekleri (Raphidioptera)
27. Takım: Sinirkanatlılar (Planipennia, Neuroptera) – Karıncaaslanı, Baykuşsineği, Uçurtmaböceği vb. 28. Takım: Pireler (Siphonaptera)

29. Takım: Gagalısinekler, Akrepsinekleri (Mecoptera)
30. Takım: İkikanatlılar, Sinekler (Diptera) – Sinekler, Sivrisinekler, Titreksinekler, Çayır sivrisinekleri, Bügeler, Yırtıcısinekler, Tüylüsinekler, Arısineği, Süslüsinekler, Reçelsinekleri, Karasinekler, Yapışkansinekler, Akrep sinekleri vb. 31. Takım: Evcikliböcekler, Güvecikler (Trichoptera)

32. Takım: Kelebekler (Lepidoptera) Ayrı bir sayfa olarak sunulmuştur.

Kaynaklar:
1. Demirsoy Ali, Yaşamın Temel Kuralları – Omurgasızlar/Böcekler – Entomoloji – Cilt II / Kısım II, 9. Baskı, Meteksan Yayınları, Ankara 2006.
2. http://www.kazimcapaci.com/bocek.htm